Retningslinjer

Retningslinjer for tilskud fra Paraplyens fællespulje i 2025

1. Kurser i SLA regi ang.:
Arkibas – Arkivuddannelseskurser – Relevante kurser i arkivarbejde
Ansøgning om deltagelse i SLA kursus stiles skriftligt til Paraplyens ledelse, som sørger for tilmelding.
Kursusafgift betales fra puljen, befordringsudgifter udredes af de deltagende arkiver.

2. Erfaringsmøder i Paraply regi ang.:
Brug og udnyttelse af Arkibas – Arkivarbejde
Forslag om afholdelse af erfaringsmøder stiles skriftligt til Paraplyens ledelse, som sørger for afholdelse.

3. Ekstraordinære tilskud:
A.
Økonomisk tilskud i tilfælde af skade på arkiv, dets materialer og materiel, forårsaget af brand, vand, indbrud og hærværk.
B.
Økonomisk tilskud til teknisk udstyr og inventar.
Ansøgning stiles skriftligt til Paraplyens ledelse for behandling.

4. Tilskud til driftudgifter:
Økonomisk tilskud til delvis dækning af driftudgifter.
Ansøgning med kort begrundelse og beløbsangivelse stiles skriftligt til Paraplyens ledelse seneste 1. februar.
Ansøgning skal bilægges seneste årsregnskab og budget for indeværende år.
Ansøgningerne behandles af Paraplyens ledelse. Det/den ansøgende arkiv/forening kan ved uenighed med Paraplyen ledelse indbringe sin ansøgning for et styrelsesmøde.

5. Andet:
Samarbejde med andre organisationer om fælles arrangementer så som udstillinger, messer, foredrag, besøgsture, byvandringer m.v.
Publikationer og annoncer i forbindelse med ovenstående og fælles arkiv aktiviteter.
Forslag til ovenstående stiles skriftligt til Paraplyens ledelse som sørger for det videre forløb.

Vedtaget på årsmødet i Hvidebæk den 21. marts 2024.

Paraplyen