Paraplyen

Paraplyen er en paraplyorganisation for Lokalhistoriske Arkiver og Arkivforeninger i Kalundborg Kommune.

Paraplyen har til formål at skabe de bedst mulige vilkår for de lokalhistoriske arkiver og arkivforeninger i Kalundborg Kommune, og tillige varetage ansvaret for at værne om og formidle den lokale Kulturarv.

Paraplyen består af en styrelse, der udgør to personer fra hvert arkiv eller arkivforening i Kalundborg kommune. Den daglige ledelse består af “Ledelsen”, bestående af:

Formand
Anne Christensen
Gørlev Lokalhistoriske Arkiv
Mail:
Tlf.: 5885 5173

Næstformand/kasserer
Orla  Nielsen
Raklev Lokalarkiv
Tlf.: 3059 7229

Sekretær
Lisbeth Myrup Jensen
Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening
Tlf.: 3052 3283