Aktiviteter

Siden er løbende under udarbejdelse.
Arrangementer som arkiver/foreninger under Paraplyen ønsker at blive omtalt på siden, kan sende mail med en kort omtale til:

Yderlig information om arrangementerne: Se under arkivets/foreningens hjemmeside

2020

På grund af Covid-19 epidemien kan arrangementerne være aflyst.
Se arkivernes hjemmeside for yderlige oplysninger.

September:

Hvidebæk:
Foreningens udflugt går til Holmegård Værk fredag den 4. september
Tilmelding og betaling til foreningens konto: 0537-0000480126
Eller til arkivet på tirsdage mellem 13.00 og 16.00, tlf. 6176 1010

Oktober

Tømmerup:
Efterårsmøde torsdag den 8. oktober kl. 19.30 i Tømmeruphallen.
Jes Fabricius Møller fortæller om Ordenskapitlets samling af levnedsberetninger.